Zouner Legal

ZABEZPIECZAMY PROCESY INNOWACYJNEGO BIZNESU

Polityka poufności

POLITYKA POUFNOŚCI

 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) Zouner Legal sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000544720, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213689703, e-mail: office@znlegal.pl, zwana dalej „Kancelarią”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej „Polityką”.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter oferowanej przez Kancelarię, aby móc korzystać z tej usługi musi wypełnić odpowiedni formularz. Podanie w nim jej adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usługi Newsletter.
 3. Adres e-mail podany przy rejestracji w usłudze Newsletter, a także inne dane osobowe ewentualnie podane później w toku jej wykonywania przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 4. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria.
 5. Kancelaria może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy zawartej z nim, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 6. Korzystający z usługi Newsletter ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do Kancelarii.
 7. Usunięcie danych osobowych w postaci adresu e-mail, niezbędnego do korzystania z usługi Newsletter, ze zbioru listy wysyłkowej jest możliwe tylko wraz z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 8. Kancelaria przetwarza dane osobowe użytkowników usługi Newsletter w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania umowy na korzystanie z usługi Newsletter.
 9. Powyższe dane mogą być wykorzystane również, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Kancelarię i nie będzie to naruszało praw i wolności użytkownika usługi Newsletter. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie będzie następowało w szczególności w celach marketingowych Kancelarii. Kancelaria wskazuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia przez Użytkowania takiego sprzeciwu Kancelaria niezwłocznie zaniecha przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 10. Dane osobowe zebrane przez Kancelarię mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 11. Kancelaria stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 12. Każdy ma możliwość korzystania z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem. Dla korzystania z niej niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego użytkownika.
 13. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Kancelarię Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: office@znlegal.pl.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Zouner Legal sp.k. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 lok. 6, 00-580 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000544720, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213689703, e-mail: office@znlegal.pl, zwana dalej „Kancelarią”, wprowadza się politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.
 2. Kancelaria wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Kancelarii.
 3. Kancelaria przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Kancelarii.
 4. Kancelaria informuje także użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 5. Kancelaria wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Kancelarię, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
 6. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

Kontakt

Jest możliwość wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wysłanie maila na adres: office@znlegal.pl, pisemnie na adres: ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa, lub osobiście. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym, w celu świadczenia usług przez Zouner Legal Sp. K., z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa. Oświadczam, że podaje dane dobrowolnie i są one poprawne.

Dołącz do naszych Klientów - skontaktuj się z nami!

Zouner Legal Sp.k.
ul. Żelazna 59, lok. 6.3
00-848 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie

KRS: 0000544720
NIP: 5213689703
REGON: 360832612

tel: +48 22 127 95 62
e-mail: office@znlegal.pl

Odwiedź nasz profil firmowy na LinkedIn